Telepon

0813-3575-2809

E-Mail

pustakaalmuhibbin04@gmail.com

Jam Buka

Senin - Sabtu: 08.00 - 17.00 WIB

Judul : PENDIDIKAN.
Penulis : KH. Moch. Djamaluddin Ahmad.
Halaman : x+ 58 hlm.
Ukuran : 17,5 x 11,5 cm.
ISBN: 978-602-95756-5-1

Pesan Sekarang Juga :

Dalam kitab Kifâyah al Atqiyâ’ wa Minhâj al Ashfiyâ’, Sayyid Abû Bakar bin Muẖammad Syathâ ad-Dimyâthî berpendapat bahwasanya Pendidikan ialah memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk beribadah dan berakhlak yang luhur.

Adapun maksud dan tujuan pendidikan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan derajat pelakunya, baik pendidik ataupun anak didik: Pertama, tingkatan ahli ẖaqîqat (al-muqarrabûn), yang hanya bertujuan mencari keridlaan dan pendekatan diri kepada Allâh ; Kedua, tingkatan ahli syarî‘at (al-abrâr), yang bertujuan mencari kebahagiaan akhirat; Ketiga, tingkatan orang ‘awâm (al-Juhhâl), yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi, seperti: harta, kedudukan, pengaruh, ketenaran, dan sanjungan. Di samping itu, pendidikan juga bertujuan: (1) Agar anak didik mendapatkan pengertian, pengarahan, motivasi, dan bimbingan untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allâh  serta berbudi pekerti mulia. (2) Agar pendidik dan anak didik memiliki iman yang kuat, dan bertaqwa kepada Allâh , serta berbudi luhur terhadap siapapun. (3) Agar anak didik tidak menjadi generasi penerus yang lemah ilmu, iman, taqwa, dan buruk moralnya.

Artikel yang Disarankan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.